PROJECT CONCEPT

We have collected experience for over 20 years to create quality projects under the concept "The happiness that can be designed In every function. "North view Modern beautiful house project that you can modify and design the function of the house in a variety of ways to suit your needs. North view on the location that you will Experience the beautiful nature with panoramic mountain views, just 10 minutes from Chiang Mai city Convenient with many facilities such as fresh market, airport, shopping mall International school hospital

SECURITY

อุ่นใจไปทั้งชีวิตด้วยระบบรักษาความปลอดภัย ที่เปรียบดั่งกำแพง 7 ชั้น

01

เข้าออกหมู่บ้านด้วยระบบ KeyCard

เพื่อความปลอดภัยแบ่งช่องทางเข้าออกเป็น 4 ช่องทางแยกระหว่างลูกบ้านในโครงการใช้ ระบบKeyCardกับบุคคลภายนอกที่ต้องแลกบัตรเมื่อเข้าออกโครงการเพื่อตรวจสองบุคคล และรถที่ผ่านเข้าออกโครงการได้ใกล้ชิดและเข้มงวดมากยิ่งขึ้น

02

รั้วไฟฟ้ารอบโครงการ

รั้วรอบโครงการสูง 22.2เมตรและรั้วไฟฟ้าสูงจากรั้วปูนอีกประมาณ 80 ซ.ม.เพื่อป้องกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอกซึ่งพื้นที่รอบโครงการนั่นยากต่อการดูแลของ พนักงานรักษาความปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจสำหรับลูกบ้านภายในโครงการ

03

ระบบ GuardTour

เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยภายในโครงการตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบ GuardTour นาฬิกายามอิเลกทรอนิกส์จะทำการบันทึกเวลาที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปตรวจตราบริเวณจุด checkpoint ที่ทำโครงการติดตั้งไว้ทั้งถนนและซอยต่างๆทั่ว โครงการตามระยะเวลาที่กำหนดระหว่างจุดแต่ละจุดทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

04

กล้องวงจรปิดที่ครอบคลุมทั่วหมู่บ้าน

บันทึกทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทุกๆ มุมภายในหมู่บ้านด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิด กระจายตามจุดต่างๆทั่วทุกซอยเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและป้องกันการเกิดเหตุร้ายเชื่อมต่อภาพเคลื่อนไหวไปยังศูนย์รักษาความปลอดภัยประจำโครงการดูการบันทึกย้อนหลังได้เพื่อความปลอดภัยที่เข้มแข็ง รวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง

05

VDO door phone อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

video door phone เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้คุณเช็คภาพได้จากหน้าจอว่าใครมากดกริ่งหน้าประตูบ้านและสามารถกดอินเตอร์คอมพูดคุยธุระได้โดยที่ไม่ต้องออกไปเปิดประตูบ้านให้เสี่ยงอันตรายอีกทั้งยังมีระบบ night vision ที่ช่วยให้เห็นภาพในแสงที่น้อย

06

ประตูรีโมทอัตโนมัติ

เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยด้วยประตูรีโมทที่ไม่ต้องทำการเปิด ปิด ประตูเองในขณะที่ฝนตก หรือยามค่ำคืนที่ต้องกลับบ้านคนเดียว

07

ระบบสัญญาณกันขโมยภายในบ้าน

เพื่อความอบอุ่นทั้งเวลาอยู่หรือไม่อยู่บ้านด้วย MagneticContact อุปกรณ์ตรวจจับการงัดแงะประตูและหน้าต่างภายนอกทุกบาน

GALLERY

MASTER PLAN